sprog

CSR and Personal Information

CSR at AAOsteel

In our company we define our responsibility as follows:

 • We focus on responsible supply chain management when meeting our customers’ demands     
 • Our aim is to reduce energy consumption, minimize environmental impact and at the same time reduce costs.
 • Our aim is to create new innovative and sustainable solutions which can contribute to development, growth and welfare.
 • We contribute to education of young people by providing apprenticeships.
 • We are aware of our corporate social responsibility and contribute by offering work ability testing to unemployed persons and people with reduced ability to work

In addition AAOsteel engage with the UN Global Compact regarding human rights, employee rights, environmental considerations and anti-corruption.

We have been appointed a CSR company by the municipality of Horsens:

Treatment of personal information at AAOsteel

Personal information is a prerequisite for AAOsteel to enter into and meet obligations in connection with employment, customer and supplier contracts as well as fulfill legal demands.

AAOsteel does not use personal information for other purposes and we do not collect any more information than needed to meet the above purposes.

Personal information is not keep information longer than necessary for fulfilling the purposes.

CSR og Persondata

CSR i AAOsteel

I vores virksomhed definerer vi vort ansvar på følgende måde:

 • Vi anvender ansvarlig leverandørstyring til at opfylde kundekrav
 • Vi tilsigter at reducere energiforbruget, minimere klimapåvirkningen og samtidig reducere udgifter
 • Vi bidrager til unges uddannelse ved løbende at tilbyde lærlingepladser
 • Vi bidrager til at løfte samfundsansvar ved løbende at åbne op for afprøvning af ledige og personer med nedsat arbejdsevne

I øvrigt tilslutter AAOsteel sig FN's Global Compact vedr. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøhensyn og antikorruption.

 

Behandling af Persondata i AAOsteel

Personoplysningerne er en forudsætning for, at AAOsteel kan indgå og opfylde forpligtelser i forbindelse med ansættelses-, kunde- og leverandørkontrakter samt leve op til lov­giv­nings­mæs­si­ge krav.

AAosteel benytter ikke personoplysningerne til andre formål, ligesom vi ikke indsamler flere personoplysninger end nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet.

Personoplysninger opbevares ikke længere, end hvad der er nødvendigt for formålet med behandlingen.

Koncernstruktur

 

koncernstruktur

Ledige stillinger

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger (skriv venligst Uopfordret ansøgning i emnefeltet i din email), da vi foretrækker dig, der på forhånd har valgt vores virksomhed og med dit engagement viser os, at du gerne vil arbejde for os.

Til vores produktion er vi altid ude efter medarbejdere, som har et godt håndelag, et godt hoved og en god arbejdsmoral.

Til vores specialiststillinger foretrækker vi personer, der har erfaring fra industrien og med dokumenterede resultater.

Du skal sende din uopfordrede ansøgning til Lotte Holm på  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Det er også den mailadresse, du skal benytte, hvis du vil søge en praktikplads eller vil skrive din hovedopgave hos os.

I øjeblikket har vi følgende ledige stillinger:

Værktøjskonstruktør

 

AAO Steel

- din specialist og samarbejdspartner 
fordi vi ...

 • har mange års erfaring i at omsætte kundedesign til fysiske emner med forbedrede egenskaber

 • i opgaveløsningen anvender forenklede processer og automatisering, hvilket reducerer totalomkostningerne for kunderne

 • råder over fremstillingsprocesser, som eliminerer materialespild og sikrer en blivende vægtreduktion

 • med vores knowhow formår at erstatte energitunge produktionsprocesser med mere energivenlige koldformningsprocesser

 • i udvikling af kundespecifikke emner anvender dagens mest moderne designprogrammer med tilknyttet CAD/CAM

 • har egen udvikling og produktion af værktøjer

 • har fuld dokumentation på alt materiale, som anvendes i produktionen

 • kan tilbyde One Stop Shopping

 • kan stå for alle processer og tilbyde totalløsningen – lige fra udvikling over emnefremstilling til bearbejdning, montering og efterbehandling

Vi er i samme koncern som koldflydepresse og stanse firmaet  DFT-Presswork

 

 
aaosteel

Kontakt AAOsteel:

aaosteel facade

Har du spørgsmål af teknisk art omkring værktøjsfremstilling eller er der forhold, som du ønsker uddybet, så kontakt os direkte på telefon +45 7562 1144

One Stop Shopping

Hos AAOsteel kan du få totalløsningen. I samarbejde med kunderne står vi for konstruktion, udvikling og fremstilling af værktøjer og den efterfølgende produktion af emnerne.

AAOsteel Group består af:
Aage Østergaard A/S
Brdr. Madsen Maskinteknik A/S
EJV Tooling A/S

Mission

Koncernen skal være teknologisk
førende inden for koldformnings-
processer og gennem innovation 
og udvikling fremstille produkter,
som betyder at kundernes kon-
kurrenceevne forbedres.

Der skal udvikles en adfærd, hvor
vi kontinueligt forbedrer præsta-
tionen og lønsomheden af vore 
processer og supply chains.

Kontakt AAOsteel

Ønsker du at vide mere om vores bearbejdnings-
processser, så kontakt os  
på tlf.: +45 7562 1144.

Gå til vores salgsafdeling

Web: Shark & Co.